Algemene voorwaarden

 Voor een goed verloop van het hulpverleningstraject en goede samenwerking tussen u en mij, vind ik het prettig dat u deze voorwaarden kent.

U als ouders/ verzorgers  zijn  mijn opdrachtgever en blijven verantwoordelijk voor de juiste keuze van hulpverlening voor uw kind. Betaling vindt plaats middels een factuur die u krijgt na iedere afspraak.  De kosten zijn vrij van  btw en inclusief voorbereiding en materialen. Voor cliënten met een  PGB gelden tarieven vastgesteld door de gemeente.

Het kan gebeuren dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan.  Dat kan altijd gebeuren, maar laat het mij uiterlijk 24 uur van tevoren weten.   Afzeggingen hierna worden altijd in rekening gebracht.