Bewegingspedagogiek Sherborne

Sherborne is een ontwikkeling stimulerende methode. Deze methode heeft een natuurlijke differentiatie waarin het een het ander beïnvloed, waardoor Sherborne op verschillende ontwikkelingsdomeinen kan worden ingezet. De kracht van Sherborne ligt in het feit dat deze methode ingezet kan worden zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied. Een kind wordt gezien in zijn totaliteit.->holistisch

We gaan uit van een natuurlijke ingang, namelijk het spelende karakter en de interactie/communicatie tussen de volwassene en een kind. Op een speelse manier worden kinderen uitgedaagd om op hun eigen niveau grenzen te verleggen en bewegingsmogelijkheden uit te breiden. Sherborne draagt door middel van de bewegingsactiviteiten bij aan de motorische ontwikkeling van het kind.

Kinderen in de leeftijd van 3 jaar tot en met groep 6 van de basisschool komen in aanmerking om deel te nemen aan Sherborne sessies op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Deze sessies kunnen zowel in een klas of groep worden aangeboden, maar ook in kleine groepen waarbij kinderen hun eigen specifieke doelen hebben.

Het doel van de Sherborne methode is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en vrijheid. Kinderen hebben twee basisbehoeften; dat zij zich goed voelen in het eigen lichaam en dat zij in staat zijn om relaties aan te gaan. Hierbij maakt de methode gebruik van drie pijlers,

  • Bewustwording van het eigen lichaam
  • Bewustwording van de ruimte
  • Je persoonlijke ruimte
  • De algemene ruimte
  • Bewustwording van de ander
  • Een goede relatie zorgt voor betere communicatie en meer vertrouwen in de ander

Tijdens de sessie dragen we er zorg voor dat een kind zich goed voelt en dat hij/ zij zijn eigen lichaam kan vertrouwen.