De kindercoach van SamenDoen

Het “algemene” kind bestaat niet, ieder kind is uniek en ontwikkeld zich net even anders dan zijn leeftijdsgenootjes. Elk kind heeft unieke ervaringen en een eigen kijk op de wereld.

De kindercoach van SamenDoen richt zich direct op de kinderen en minder op hun ouders/ verzorgers. Anders dan bij gezinscoaching staan de belangen van een kind voorop. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor het kind om zichzelf te mogen zijn en zich op persoonlijke wijze te ontwikkelen. We proberen de situatie op zo’n manier te optimaliseren dat de natuurlijke ontwikkeling van het kind het gemakkelijkst verloopt. We coachen kinderen om hun talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen van het kind wordt vergroot. In de praktijk betekent dit dat we kinderen waar nodig nieuwe vaardigheden aanleren, waar mogelijk uitgaan van aanwezige vaardigheden en veel aandacht besteden aan het vergroten van het vertrouwen in deze vaardigheden.