Voor wie

Ik bied hulp aan kinderen in de leeftijd van  0 tot 18 jaar en hun ouders/ verzorgers. De opvoed/gezinscoach is er voor alle ouders of verzorgers, die op een bepaald moment vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren) en hier ondersteuning bij nodig hebben. Bij gezinscoaching gaan we er van uit dat iedereen een plek in het gezin heeft en komen we op voor de belangen van ieder lid. Het uiteindelijke doel van het hulpverleningstraject is dat een gezin op eigen kracht verder kan.  En om er voor te zorgen dat u zich weer  sterk  in de opvoeding voelt staan. U heeft  geen verwijzing van de huisarts nodig om in aanmerking te komen voor de opvoed/gezinscoach. U kunt direct contact met SamenDoen opnemen.

Waar kan ik in meedenken

  • Mijn kind luistert niet goed en ik weet niet meer hoe ik het aan moet pakken
  • Mijn kind is druk
  • Ik voel mij onzeker in de opvoeding van de kinderen
  • Ik  weet niet of ik het wel goed doe
  • Mijn kind is stil en teruggetrokken
  • Het lijkt wel of ik de hele dag “politieagentje” aan het spelen ben,
  • Mijn kind kan moeilijk vriendjes of vriendinnetjes maken op school
  • Wat is er met mij of mijn kind aan de hand?
  • Hoe kan ik/kunnen wij hiermee omgaan?