Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

We bouwen samen aan het verbeteren van het klimaat waarbinnen uw  kind (eren) opgroeit. Soms zijn een paar advies gesprekken voldoende om uw  gezin weer op gang te helpen. Het aantal gesprekken bepaalt u zelf.

Ouders, professionele opvoeders en kinderen beschikken over kwaliteiten. Samen met u kijken we naar wat er wel goed gaat en wat uw sterke punten en kwaliteiten zijn. Zowel de individuele kwaliteiten als gezamenlijke sterke punten. We richten ons op het positieve en mogelijkheden en maken daardoor oplossingen mogelijk!

We stellen gezamenlijk een werkplan op waarin mogelijke knelpunten en oplossingen worden benoemd. Het werkplan zal als leidraad fungeren tijdens het hulpverleningstraject. We bespreken wat gaat helpen, wat u nodig heeft en hoe we dat kunnen bereiken. Welke aanpak sluit het meest bij u aan, want uw eigen kind kent u  immers het beste.

Als opvoeder heeft u zelf de regie in handen en bepaalt u het coaching traject.

Waar mogelijkheden nog onvoldoende zijn in het plan van aanpak, leggen we contacten met eventuele hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin, om de zorg af te stemmen. Net zo belangrijk zijn de mensen in het netwerk, bijvoorbeeld familie, vrienden en andere mensen in uw omgeving waar u op terug kunt vallen.

Het uiteindelijke doel van een gezin is om op eigen kracht verder te kunnen.  En om er voor te zorgen dat u zich weer  sterk  in de opvoeding voelt staan.