Wat is mogelijk binnen een traject van SamenDoen?

Tijdens het hulpverleningstraject kom ik een aantal sessies bij u thuis. Tijdens deze sessie volgen we het gemaakte werkplan en werken we samen aan de opgestelde doelen.  SamenDoen werkt oplossings- en vraaggericht wat betekent dat u zelf de route van het hulpverleningstraject bepaalt.

Ook is het mogelijk dat SamenDoen  een  bezoek aan de school of kinderdagverblijf van uw kind  brengt. Wanneer blijkt dat er vragen met betrekking tot de opvoeding of het gedrag zijn vanuit de school of het kinderdagverblijf kan ik in overleg komen observeren.   Na aanleiding van de observatieperiode bespreken we mogelijke knelpunten en bepalen we het vervolgtraject.

Wanneer u als ouder (s) vragen heeft over de spelontwikkeling van uw kind, kunt u bij de opvoedcoach van SamenDoen terecht voor spelbegeleiding.  Als uw kind is vastgelopen in zijn of haar ontwikkeling of extra begeleiding nodig heeft, kan spelbegeleiding helpen om de opgelopen achterstand te verkleinen. Spelenderwijs vergroten we de spelmogelijkheden en het spelplezier.